Описание на продукта: Затревяване със професионална тревна смес

Дейности: Фино заравняване на горния почвен слой, избиране на подходяща тревна смеска, професионално затревяване чрез кръстосан посев, валиране, първа поливка (при осигурени условия), първа коситба, подсяване (при необходимост);


Спецификация на продукта: Затревяване със професионална тревна смес

Код на продукта Име на продукта Един. цена Управление

ЛУКС ГАРДЕН ООД: други предложения

Засаждане на жив плет

Дейности: аранжиране според проекта за озеленяване, изкопаване на посадни мес...
  • LUX001_JIV_PLET

Вертикална градина

Изготвяне на проекти за вертикално планиране. Цена до 1 дка
  • LUX001_GRAGINA_VERTIK

Косене на трева

Еднократно косене на трева - до 200м2
  • LUX001_KOSENE_TREVA

Засаждане на многогодишни и сезонни цветя

Дейности: аранжиране според проекта за озеленяване, изкопаване на посадни мес...
  • LUX001_ZASAJDANE_CVETIA

Стани партньор
Ако желаете да предлагате своите продукти или услуги при нас.

Станете абонат на софтуер за организиране на малък и среден бизнес. Програмата организатор е пряко свързана с този онлайн магазин и всички продукти, които са във Вашата база данни, ще се виждат в онлайн пространствотото. Запознайте се с нашето предложение.


Партньорска програма - avamb-logiciel.com