Описание на продукта: Дълговидно метално хале ширина 11м, височина 4,20м

Цената е за застроен квадратен метър, измерен долу на земята и включва материала, изработката и монтажа на халето.


Спецификация на продукта: Дълговидно метално хале ширина 11м, височина 4,20м

Код на продукта Име на продукта Един. цена Управление

ЕМ ЕМ ЕФ ТИ ЕС ООД: други предложения

Дълговидно метално хале ширина 10м, височина 4м

Цената е за застроен квадратен метър, измерен долу на земята и включва матери...
  • MMF001_HALE10-4

Дълговидно метално хале ширина 14м, височина 4,80м

Цената е за застроен квадратен метър, измерен долу на земята и включва матери...
  • MMF001_HALE14-4,80

Дълговидно метално хале ширина 15м, височина 5м

Цената е за застроен квадратен метър, измерен долу на земята и включва матери...
  • MMF001_HALE15-5

Дълговидно метално хале ширина 12м, височина 4,40м

Цената е за застроен квадратен метър, измерен долу на земята и включва матери...
  • MMF001_HALE12-4,40

Стани партньор
Ако желаете да предлагате своите продукти или услуги при нас.

Станете абонат на софтуер за организиране на малък и среден бизнес. Програмата организатор е пряко свързана с този онлайн магазин и всички продукти, които са във Вашата база данни, ще се виждат в онлайн пространствотото. Запознайте се с нашето предложение.


Партньорска програма - avamb-logiciel.com