За по лесно намиране на различните видове прозорци използвайте каталога с кодове и съответно въведете кода в търсачката.

Стъклопакетът е херметично затворена конструкция от две или повече стъкла, между които има въздушно пространство,образувано от различни по размер дистанционери. За да е с добри технически показатели, един стъклопакет трябва да има две степени на уплътнение.

Стъклопакетът е 80 % от площта на целия прозорец и най – много влияе върху изолационните характеристики на прозореца – топлоизолация U ( W/m2K ), шумоизолация R ( dB ), слънцезащита и ли соларен фактор g (%), светопропускливост (%).

Топлоизолация:Коефициентът на топлопреминаване U отчита количеството топлина, която преминава през ограждащите елементи – за 1m2 площ, за 1 час, при 1 градус разлика между температурите от двете страни на разглеждания елемент. Колкото по-малка е стойността на U, толкова по-добри топлоизолационни свойства има съответния елемент.

Шумоизолацията е показател за степента на заглушаване на външния шум. Намаляването на този шум зависи от способността на стъклопакета да поглъща звуковите вълни. Херметичността, която осигурят гумените уплътнения, също има важна роля за звукоизолацията.

Соларният фактор е показател , даващ цифрово изражение на цялото количество слънчева енергия навлязла в помещенията. От тук следва , че колкото по-ниско е нивото на навлязлата в сградата енергия, толкова по-малки са и разходите за климатизация през цялата година.

Загубите на топлина в едно жилище биха изглеждали по следният начин:

Покриви 20%

Стени 25%

Под 20%

Прозорци 35%

Камера и профил на дограма.

Когато се говори за 2, 3, 4, 5-камерни дограми, става въпрос за профила на дограмата. Какво е това камера? Камерата е броят въздушни кухини между вътрешната и външната стена на профила, тоест колко на брой прегради има. Ако е една, означава, че профилът е двукамерен, ако са две – трикамерен и т. н. За камера се смята кухина с широчина не по-малка от 5 мм. Камерите, които са една над друга, не повишават изолационните свойства на профила. Защо профилът се пълни с въздух – понеже това е най-добрият изолатор.


Ако избора Ви зависи от бюджета (цената)...ще Ви дадем пример с височина 1000 мм, ширина 1200 мм и с еднакви стъклопакети бяло + Ка 4/16/4 със газ аргон.

Най-евтиния прозорец е с Български ПВЦ профил "Профилинк". Ще ви струва 100 лева. Не подценявайте качеството на Българските профили, цената е по-ниска само заради това, че се произвеждат у нас и съответно самия профил е по-евтин. Причините са:няма митнически такси, няма транспорт, евтина работна ръка и много други фактори. Модерен въпрос е да се пита с колко камери е профила. Европейските изисквания са да е коефициент на топлопреминаване  минимум Uf = 1,3 W/m²K, което ще рече, че трябва да е с 5 или повече камери. А в България надали има фирми, които да продължават да произвеждат прозорци с по-малко от 5 камерен профил. Три- камерните се използват за остъкляване на вътрешни помещения: мазета, гаражи, тавани и други подобни необитаеми помещения.


На второ място бихме класирали прозорец произведен с немски профил "Aluplast". Цената му е 125 лева. Ако имате необичаен начин на монтаж или искате по-добър коефициент на  топлопреминаване, тогава бихте избрали профили, които са с дългогодишен опит на европейския пазар. Те имат страшно много аксесоари,  които допълват системите им. Също така имат различни серии, с които предават различни модерни стилове. Може да сте чували за прозорец - реновация, който дава възможност да се монтира направо върху старата каса. Така нямате допълнителни строителни услуги да прилагате. Не на последно място са предимствата на сертификати за целия европейски съюз. ISO, TUV, CSTB, NF, ACOTHERM, ISOCELT, CEKAL, EMAS, AFAQ и много други.


В класацията бюджет (цена) на следващо място се нарежда прозорец с алуминиев профил ETEM. Тук разликата е малко по-съществена. 238 лева е почти двойно по-скъпо от пвц продуктите. Огромната разлика е за ради по-скъпия профил. Не трябва да забравяте, че все пак това е студен материал и има по-малки стойности за топлоизолиране. За да се подобри това качество производителите са измислили термичен мост, който разделя външната от вътрешна алуминиева стена и не позволява появяването на конденз при различните външни и вътрешни температури.

Балконска врата с хоризонтален делител 2 части 1 крило 1/3 отваряне със страничен фикс

Модел ЕТЕМ 45._Цвят бял от вътре,бял от вън._Класическа kаса (45101)._Стъклоп... (Цена за: конфигурация)
 • FIN0011090

Нестандартни фиксове

Модел ЕТЕМ 45._Цвят бял от вътре,бял от вън._Класическа kаса (45101)._Стъклоп... (Цена за: конфигурация)
 • FIN001110X

Входна врата без пълнеж

Модел ЕТЕМ 45._Цвят бял от вътре,бял от вън._Класическа kаса (45101)._Външен ... (Цена за: конфигурация)
 • FIN0011210

Входна врата без пълнеж 2 части 1 отваряне и страничен фикс

Модел ЕТЕМ 45._Цвят бял от вътре,бял от вън._Класическа kаса (45101)._Външен ... (Цена за: конфигурация)
 • FIN0011230

Входна врата без пълнеж 3 части с 1 отваряне + фикс от дясно + фикс от ляво

Модел ЕТЕМ 45._Цвят бял от вътре,бял от вън._Класическа kаса (45101)._Външен ... (Цена за: конфигурация)
 • FIN0011250

Входна врата без пълнеж 2 части двойно отваряне

Модел ЕТЕМ 45._Цвят бял от вътре,бял от вън._Класическа kаса (45101)._Външен ... (Цена за: конфигурация)
 • FIN0011270

Входна врата остъклена 2 части двойно отваряне

Модел ЕТЕМ 45._Цвят бял от вътре,бял от вън._Класическа kаса (45101)._Стъклоп... (Цена за: конфигурация)
 • FIN0011271

Входна врата без пълнеж,2 части,1 отваряне + фикс от горе

Модел ЕТЕМ 45._Цвят бял от вътре,бял от вън._Класическа kаса (45101)._Външен ... (Цена за: конфигурация)
 • FIN0011310

Входна врата без пълнеж,2 части, с 1 отваряне + остъклен фикс от горе

Модел ЕТЕМ 45._Цвят бял от вътре,бял от вън._Класическа kаса (45101)._Стъклоп... (Цена за: конфигурация)
 • FIN0011330

Входна врата без пълнеж,2 части,с 1 отваряне + остъклено падащо крило от горе

Модел ЕТЕМ 45._Цвят бял от вътре,бял от вън._Класическа kаса (45101)._Стъклоп... (Цена за: конфигурация)
 • FIN0011350

Входна врата без пълнеж,2 части, 1отваряне + 1 страничен фикс остъклен

Модел ЕТЕМ 45._Цвят бял от вътре,бял от вън._Класическа kаса (45101)._Стъклоп... (Цена за: конфигурация)
 • FIN0011370

Входна врата без пълнеж,3 части,1 отваряне + 1 фикс остъклен от дясно + 1 фикс остъклен от ляво

Модел ЕТЕМ 45._Цвят бял от вътре,бял от вън._Класическа kаса (45101)._Стъклоп... (Цена за: конфигурация)
 • FIN0011390