Софтуерът (програмно осигуряване, на английски: software, буквално „меко изделие“) е съвкупността от цялата информация от инструкции и данни, необходими за работата на всяка електронноизчислителна машина. Употребява се главно в сферата на информационните технологии.

 

Видове софтуер:


 • Системен: Към системния софтуер се отнасят програми, изпълняващи системни функции и грижещи се за компютърния хардуер и връзката между него и потребителя. Предназначението на системния софтуер е да освободи авторите на приложни програми от пряко взаимодействие с компютърния хардуер, който е много разнороден. Той дава достъп хардуера, който е унифициран и независим от начина на работа на конкретните устройства.


 • Инструментален софтуер:  В инструменталния софтуер са включени програми, които осигуряват средства за използване и обслужване на компонентите на компютъра, както и средства за разработване на програми и различни приложения. В тази група попадат сервизните програми които осигуряват диагностика, управление на устройства, презапис от един на друг носител, архивиране, антивирусни програми и др. Програмните езици също са в тази категория.


 • Приложен: Потребителски приложения и програми, работещи като краен продукт и тясно свързващи потребителя със софтуер от по-ниско ниво. Това са най-известните сред потребителите програми, с който те имат пряк контакт и използват най-често. Пример за такъв софтуер са компютърните игри, текстовите редактори, уеб браузърите и т.н.

Базов пакет на AVAMB-logiciel. Месечен абонамент

* ДА * - Фирмени статистики за саморегулиране на бизнеса._ * ДА * - Етапна ви... (Цена за: брой)
 • AMB001BBAZ

Стартов пакет на AVAMB-logiciel

* ДА * - Фирмени статистики за саморегулиране на бизнеса._ * ДА * - Етапна ви... (Цена за: брой)
 • AMB001BSTA

Стандартен пакет на AVAMB-logiciel._Месечен абонамент

* ДА * - Фирмени статистики за саморегулиране на бизнеса._ * ДА * - Етапна ви... (Цена за: брой)
 • AMB001BSTN
 • AMB036CHIP
 • AMB036EMAIL
 • AMB036MINF

ОДФ пакет на AVAMB-logiciel

* ДА * - Фирмени статистики за саморегулиране на бизнеса._ * ДА * - Етапна ви... (Цена за: брой)
 • AMB036ODFP

Латоп LENOVO, Y50-70

LENOVO, Y50-70 (Цена за: брой)
 • MPB036TPMPB

НАСТОЛЕН КОМПЮТЪР

Настолен компютър i7, 16GB, 1TB, GT730 (Цена за: брой)
 • MPC0361001