Описание на продукта: Реставрационно строителство

Реставрация и консервация на паметници на културата


Спецификация на продукта: Реставрационно строителство

Код на продукта Име на продукта Един. цена Управление

Бигла III ООД: други предложения

Жилищно строителство

Строителство на жилищни сгради
  • BIG001_STR_JILISHTNO

Промишлено строителство

Промишлени предприятия и складови помещения
  • BIG001_STR_PROM

Инфраструктурно строителство

Строителство на пътни възли и магистрали
  • BIG001_STR_INFRASTRUKTURNO

Стани партньор
Ако желаете да предлагате своите продукти или услуги при нас.

Станете абонат на софтуер за организиране на малък и среден бизнес. Програмата организатор е пряко свързана с този онлайн магазин и всички продукти, които са във Вашата база данни, ще се виждат в онлайн пространствотото. Запознайте се с нашето предложение.


Партньорска програма - avamb-logiciel.com