Кофражът е временна или постоянна форма, използвана в строителството за изливане в нея на бетон или друг подобен материал. Кофражът обикновено се поддържа от специална конструкция, която поема натоварването от теглото на бетона до неговото свързване.


Армировка (или арматура) е съвкупността от стоманени елементи в дадена стоманобетонна конструкция. Предназначението и е да поема опънни и/или натискови усилия, които бетонът не е в състояние да поеме сам. Най - важната причина, да се съчетават успешно бетонът и стоманата, е еднаквият коефициент на линейно топлинно разширение на двата материала. Това позволява стоманобетонът да работи успешно при различни климатични условия.


Скелето като продукт съществува от най- древни времена,  като неизменен помощник в живота ни от столетия. Във времето скелетата се произвеждат  основно от дърво и естествени материали, а днес  - от различни видове метали - стомана, желязо и алуминий.

Често използваните в строителството видове скеле: универсално тръбно скеле, фасадно рамково скеле, леки подвижни скелета (мобилно скеле) и други.


Кофраж

Кофраж за единични фундамент до 800 м2 (Цена за: квадратен метър)
  • SEV001KOFRAJ1

Кофраж

Кофраж за колони и греди (Цена за: квадратен метър)
  • SEV001KOFRAJ2

Кофраж

Кофраж за шайби (Цена за: квадратен метър)
  • SEV001KOFRAJ3

Кофраж

Кофраж за плоча (Цена за: квадратен метър)
  • SEV001KOFRAJ4

Кофраж

Кофраж за стълбище (Цена за: квадратен метър)
  • SEV001KOFRAJ5

Кофраж

Кофраж за еркери и козирки (Цена за: квадратен метър)
  • SEV001KOFRAJ6

Кофраж

Кофраж за подпорни стени (Цена за: квадратен метър)
  • SEV001KOFRAJ7

Кофраж

Кофраж за наклонени плочи (Цена за: квадратен метър)
  • SEV001KOFRAJ8

Монтаж на армировъчна мрежа

Монтаж на армировъчна мрежа до 10 тона (Цена за: квадратен метър)
  • SEV001METKONSTR1