В строителната конструкция на дадена сграда няма маловажни елементи. И все пак покривът е този, който предпазва сградата при дъжд и сняг, прави я годна за комфортно обитаване, пази я от разруха и има решаващ принос за нейната дълготрайност. Покривът е непрестанно подложен на множество вредни въздействия, чието предотвратяване изисква различни качества на материалите, на покривната конструкция като цяло. Тя трябва да бъде напълно водоплътна в продължение на много десетилетия, да издържа на студ и пек, да понася натоварването на снежната покривка и да не позволява на снежната маса да се свлича безконтролно и пада от високо, да бъде устойчива на слънчевите лъчи, да издържа на огромен брой цикли на механично разширяване и свиване при резки температурни промени, да не се бои от едри градушки и други природни изпитания. Освен това покривната конструкция трябва да бъде добре топлоизолирана и да не допуска инфилтрация на външен въздух, защото загубите на топлина през нея може достигнат до 20–30 % от скъпата топлинна енергия, в редица случаи се изисква да бъде и добре звукоизолирана. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Хидроизолация на покриви

Почистване на покривната площ.Изкърпване, където е необходимо.Грундиране на о... (Цена за: квадратен метър)
 • EKO001_HIL

Надстройка на таванска стая

Цена след оглед. Разкриване и почистване на старата конструкция.Надзид на пос... (Цена за: квадратен метър)
 • EKO001_NADSTR

Нова покривна конструкция

Демонтаж на съществуваща конструкция.Изграждане на нова конструкция.Наковаван... (Цена за: квадратен метър)
 • EKO001_PK

Ремонт на покриви с керемиди

Разкриване на покрив.Почистване на кал.Полагане на воалит 1мм („Чешки“).Монта... (Цена за: квадратен метър)
 • EKO001_PVK

Покривни тенекеджийски услуги

Цена по договаряне. Подмяна на капандури.Обшиване на комини.Обшиване на бордо... (Цена за: квадратен метър)
 • EKO001_TUGI

Улуци и водосточни тръби

Цена по договаряне. Хоризонтални улуци.Водосточни тръби.Скоби /влизат в цена... (Цена за: линеен метър)
 • EKO001_ULEKO

Хидроизолация вариант 1

Почистване на покривната площ; Преработка на основата от подпокривни язви; Гр... (Цена за: квадратен метър)
 • GPV001_HIZOV1

Хидроизолация вариант 2

Почистване на покривната площ; Преработка на основата от подпокривни язви; Гр... (Цена за: квадратен метър)
 • GPV001_HIZOV2

Ремонт на покриви с керемиди - вариант 1

Разкриване на покрив; Почистване на кал; Полагане на подкеремидна мушама – че... (Цена за: квадратен метър)
 • GPV001_KERV1

Ремонт на покриви с керемиди - вариант 2

Разкриване на покрив; Почистване на кал; Подмяна на изгнили дъски до 3% за на... (Цена за: квадратен метър)
 • GPV001_KERV2

Нова покривна конструкция

Демонтаж на съществуваща конструкция; Изграждане на нова конструкция; Наковав... (Цена за: квадратен метър)
 • GPV001_KERV3

Надстройка на таванска стая.

Разкриване и почистване на старата конструкция;Надзид на постройката; Изгражд... (Цена за: квадратен метър)
 • GPV001_TGPS