Общи условия

1. ПРЕДМЕТ

1.1. Настоящият документ представлява общите условия или условията на ползване на виртуална платформа за продажба на стоки  http://shop.bg.avamb-logiciel.com/ и неговите поддомейни, които уреждат правилата за използването, включително сключването на договор за покупко-продажба с този електронен магазин. Извършвайки поръчка от сайта http://shop.bg.avamb-logiciel.com/, клиентът декларира, че е запознат с настоящите Общи Условия и приема същите за обвързващи в отношенията му с Продавача.

1.2. Настоящите Общи условия са съобразени с изискванията на Закона за защита на потребителите (ЗЗП) със следния сайт https://kzp.bg/ , както и с другите нормативни актове, действащи в Република България. На 09.01.2016г. започва да работи електронната платформа за онлайн решаване на потребителски спорове (платформа за ОРС) - нейният адрес е https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=EN

2. ДЕФИНИЦИИ

2.1. Продавач – Материо Белчев ЕООД или всеки партньор на Материо Белчев ЕООД.

2.2. Клиент - всяко физическо или юридическо лице или друго правно образувание, което използва сайта на Материо Белчев ЕООД по какъвто и да е начин, включително но не само като го разглежда, прави поръчки от него, купува, връща стоки и др.

2.3. Сайт - виртуална платформа за продажба на стоки разположена на домейна http://shop.bg.avamb-logiciel.com/ и неговите поддомейни.

2.4. Акаунт - раздел от Сайта, формиран от имейл адрес и парола, който позволява на Клиента да изпрати Поръчката и който съдържа информация относно Клиента.

2.5. Любими - раздел в акаунта, който позволява на Купувача / Потребителя да създаде свои списъци с любими продукти.

2.6. Поръчка - електронен документ, представляващ комуникационна форма между Продавача и Купувача, чрез който Купувачът заявява на Продавача, през Сайта, намерението си за купуване на Стоки и Услуги от Сайта.

2.7. Стоки и Услуги - всеки предмет на договора за покупко-продажба от Сайта.

2.8. Промоции - всяко търговско съобщение, целящо популяризирането на определени Стоки и/или Услуги, които се предлагат в ограничени наличности, освен ако в търговското съобщение изрично не е упоменато обратното, за определен период от време, посочен от Продавача.

2.9. Договор - представлява сключения от разстояние договор между Продавача и Купувача за покупко-продажба на Стоки и/или Услуги от Сайта, неразделна част от който са настоящите общи условия за ползване на Сайта.

2.10. Съдържание

• цялата информация на Сайта, която е достъпна чрез връзка с интернет и използване на уред, имащ връзка с Интернет

• информацията, касаеща Клиентите и свързана със Стоките и/или Услугите и/или приложимите тарифи от трети лица, с които Продавачът има сключени под някаква форма патньорски договори

• данни относно Продавача или други данни, отнасящи се до него

2.11. Бюлетин ( Newsletter ) - средство за периодично информиране за предлаганите от Продавача Стоки и Услуги и промоции, изпращан по електронен път чрез електронна поща или SMS, без то да ангажира или обуславя отговорността на Продавача относно съдържащата се в него информация.

2.12. Възстановяване на сума - действието от страна на Материо Белчев ЕООД по възстановяване на сума на Купувача в резултат на разваляне или неосъществяване на договор за покупко-продажба от Сайта, осъществявано единствено по банков път.

2.13. Спецификации - всички характеристики и/или описания на Стоките и Услугите, така както са посочени в описанието им, което се предоставя от производителя.

3. РЕКЛАМА

3.1. Бюлетините на Материо Белчев ЕООД, съдържащи информация за търговски отстъпки и други промоции, се изпращат и от партньори на Материо Белчев ЕООД.

3.2. В момента, в който Клиентът си създаде акаунт в Сайта или направи поръчка, изразява съгласието си за получаване на Бюлетини и/или SMS съобщения от Материо Белчев ЕООД, както и съобщения относно поръчки на стоки и потвърждения за промяна на данни.

3.3. Отказа си от получаване на Бюлетин Клиентът може да изрази по всяко време използвайки специалния линк, намиращ се във всеки Бюлетин или по телефона на номер 089 504 03 02

3.4. Ако след направен отказ от получаване на Бюлетините, Потребителят направи поръчка, счита се, че отново се е съгласил да получава Бюлетините.

3.5. Отказът за получаване на Бюлетин не означава автоматичен отказ от даденото съгласие за сключване на настоящия договор.

3.6. С предоставянето на свои данни на Продавача (включително и-мейл, телефон) Клиентът дава изричното си съгласие с него да се свързват Материо Белчев ЕООД или трети лица, които са партньори на Материо Белчев ЕООД и са доставчици на маркетинг услуги, държавни, общински или неправителствени агенции или дружества от сферата на застраховките, когато това е предвидено от конкретното законодателство, както и други дружества, с които Материо Белчев ЕООД може да разработи общи програми за офертиране на Стоките и/или Услугите на пазара и др.

3.7. Материо Белчев ЕООД си запазва правото да избира към кого да изпраща Бюлетините, както и да премахне от своята база данни Потребител, който е дал своето съгласие да получава Бюлетините.

3.7. Клиентите носят отговорност за опазването на поверителността на тяхната парола и акаунт и са изцяло отговорни за всички действия, извършвани чрез техния акаунт или парола. Материо Белчев ЕООД им препоръчва да се отписват от акаунта си в края на всяка сесия, натискайки бутона “Изход”.

4. ПОРЪЧКА

4.1. Клиент може да си направи поръчка до електронния магазин, но трябва да посочи:

• валиден адрес на електронна поща

• вярно попълнен адрес за доставка на стоката

• вярно попълнени данни за контакт - две имена, телефон

4.2. Клиентът се задължава и отговаря за това всички данни за покупката, която е заявил чрез завършената си и изпратена на Продавача поръчка да са верни, пълни и точни към датата на изпращането на поръчката.

4.3. Всяка една добавена в количката за покупки, Стока и/или Услуга е достъпна за покупка в рамките на наличните количества. Добавянето на една Стока и/или Услуга в количката за покупки, не води до регистрация на поръчката и автоматично запазване на Стоката/Услугата. Поръчката се активира чрез натискане на втория бутон „Купи“ и след като сайтът зареди пълната информация за конкретната поръчка (поръчани артикули, дата и адрес за доставка).

4.4. При успешно направена поръчка, Потребителят получава потвърждение на поръчката чрез електронно писмо на посочения от него имейл адрес (Материо Белчев ЕООД не носи отговорност, ако Клиентът не получи този имейл). В потвърждението по имейл се посочва поръчаната стока, номерът на поръчката, датата и часът, в който е направена поръчката. Потвърждение по телефон се извършва, само ако е необходима допълнителна информация или уточнение относно поръчката.

4.5. С изпращането на поръчката Клиентът разрешава на Продавача да се свърже с него пo всякакъв възможен начин, когато това се налага във връзка с направената поръчка или сключения Договор.

4.6. Продавачът има право да откаже да изпълни (да анулира) направената от Клиента Поръчка, за което следва да уведоми Клиента. Анулирането на поръчката не носи каквато и да е отговорност или последващо задължение на някоя от страните спрямо другата във връзка с нея и съответно никоя от тях няма право да търси от другата обезщетение за анулирането й в следните случаи:

• осъществяване на паричната транзакция, което да не доведе до постъпване на средства по сметка на Продавача при он-лайн плащания

• предоставените от Клиента данни в Сайта са непълни и/или грешни.

4.7. В случай, че Клиентът поиска да се откаже от Договора в срока за отказ, предоставен му за това от Продавача, Последният се задължава да върне платената предварително поръчка в рамките на 14 (четиринадесет) дни от датата, на която получи уведомлението на Клиента, че се отказва от Договора. Сумата ще бъде възстановена както следва:

• Плащанията, направени по банков път – чрез възстановяване по сметката, от която е било извършено плащането

• Плащанията, направени чрез наложен платеж – по банкова сметка, допълнително предоставена от Клиента

4.8. Продавачът има право да забави възстановяването на сумата в случаите на отказ от сключен Договор до получаването на продадените Стоки.

4.9. Право на връщане на стока имат само потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите и в случай, че стоката е със запазен търговски вид и е придружена от ненарушена опаковка, етикет и баркод.

4.10. В случай, че поръчана и предварително платена Стока и/или Услуга от Клиента не може да бъде доставена/предоставена от Продавача, то последният ще информира Клиента за това и ще възстанови по сметката на Клиента платената вече Стока и/или Услуга, в срок от 7 (седем) дни от датата, на която Продавачът е установил този факт или от датата, на която Купувачът е изразил ясно желанието си за прекратяване на Договора.

4.11. Клиентът може да откаже направена поръчка, без да е необходимо да упоменава причини за отказа.

4.12. Отказ на поръчка може да се направи по телефона или чрез електронно писмо (имейл) до посочения в сайта имейл адрес- електронна поща: avamb.bg@gmail.com . За да е валиден отказът, Потребителят трябва да предостави: номера на направената поръчка, телефонния номер, оставен в поръчката, двете си имена, с които е регистриран в сайта, имейл адреса (електронната поща), с който е регистриран в сайта, стойността на поръчката.

5. ПЛАЩАНЕ

5.1. Заплащането на поръчаната стока може да се извърши по два отделни или в комбинация един с друг начина, като независимо от избрания начин на плащане, сумата за заплащане е една и съща и не се начисляват допълнителни такси за обработка на плащането.

• С „наложен платеж” - плащане в брой на куриера при доставката.

• По банков път.

5.2. За всяка поръчана стока потребителят трябва да заплати цената, която е обявена в електронния магазин към момента на поръчката. Цената на всяка стока може да се променя динамично.

6. ДОСТАВКА НА СТОКИ

6.1. Доставка се прави само на успешно приети поръчки. При опаковане на поръчаната стока, потребителят бива уведомяван с имейл, че стоката се предава на куриер за транспортиране до съответния адрес.

6.2. Цената на доставката на продукти, предлагани от Материо Белчев ЕООД следва да бъде оповестена в условията за доставка на  http://shop.bg.avamb-logiciel.com/. Условията и цената на доставка на продуктите Материо Белчев ЕООД, ще бъде доведена до знанието на Клиентите в съответната страница „Доставка и Плащане“.

6.3. Доставката на поръчана стока не се извършва в неделя и в официални празници.

• Обикновена доставка - в срок до 4 (четири) работни дни от момента на потвърждаването на поръчката от наш консултант по имейл или телефoн - за налични артикули на склад.

• Удължена доставка - в срок до 30 календарни дни от момента на потвърждаването на поръчката от наш консултант по имейл или телефoн - за артикули, които са с допълнителна заявка от нашите партньори.

6.4. Продавачът използва за доставки различни куриерски фирми, като обичайните часове за доставка са от 9.00 до 17.30 часа.

6.5. Доставката се извършва до точно посочен от Потребителя адрес (независимо дали жилищен или служебен) или до офис на съответната куриерска фирма в съответния град.

6.6. Всяка пратка е застрахована, като застраховката е за сметка на Продавача.

6.7. Ако Клиентът не осигури достъп и условия за предаване на стоката на посочения адрес в посочения срок или не отиде до посочения офис на куриерската фирма да получи в срок стоката, ако е избрал тази опция, Продавачът се освобождава от задължението да изпълни заявената доставка.

7. ГАРАНЦИИ

7.1. Продавачът предлага всички Стоки на Сайта с гаранция за съответствие на стоката с Договора в съответствие с действащото в държава която оперира, законодателство и гаранционната политика на съответния производител или официален дистрибутор на Стоката. Изключение правят някои категории стоки, които поради естеството си не могат да имат гаранция.

7.2. По отношение на стоките, продавани и доставяни от партньорите, чрез платформата за електронна търговия http://shop.bg.avamb-logiciel.com/, Клиентът следва да получи при доставката на всяка Стока, която има гаранция, един гаранционен сертификат с всички детайли на сервизния център, който осигурява поправката в гаранционния срок. Πартньорите на Материо Белчев ЕООД са единствените отговорни за наличието на законово изискваната документация, която следва да придружава купените от тях стоки, както и за осигуряването на гаранционен сервиз.

AVAMB Shop


При нас можете да намерите всичко необходимо за вашия дом или работно място.Как да ни намерите

089 504 03 02
avamb.bg@gmail.com
София, 1000
бул. Сливница 158

Copyright 2018 © AVAMB Logiciel | Powered by Avalon