Описание на продукта: Шпакловка с F2 или кит на две ръце

Почистване повърхността, шпакловане посредством F2 или КИТ на две ръце. В цената е включен материал 2,00 лв/кв.м.


Спецификация на продукта: Шпакловка с F2 или кит на две ръце

Код на продукта Име на продукта Един. цена Управление

МАТЕРИО БЕЛЧЕВ ЕООД: други предложения

  • MBE001PAT1083

Подмяна на ново табло с 4 бушона.

Демонтиране старо табло, вкопаване в стена, ако е необходимо. Монтитане на но...
  • TOK001_TABLO_4

Пробиване на отвор в бетон до ф 110

В цената е включен труд за извоване на отпадъци
  • KTE001_BETON_OTVOR_B

Варо-циментова армирана

Армират се зоните на преход между бетон и червена тухла, между бетон и газобе...
  • MAZ001_VAROCIMENTOVA_ARM

Стани партньор
Ако желаете да предлагате своите продукти или услуги при нас.

Станете абонат на софтуер за организиране на малък и среден бизнес. Програмата организатор е пряко свързана с този онлайн магазин и всички продукти, които са във Вашата база данни, ще се виждат в онлайн пространствотото. Запознайте се с нашето предложение.


Партньорска програма - avamb-logiciel.com